Sàn Giao Dịch thương mại / Mua - Bán Ô tô http://sangiaodichoto.vn/ <![CDATA[Xe tải ben chenglong 340Hp, tải trọng 12,5 tấn]]> http://sangiaodichoto.vn/chenglong/u_keo/id-5017--xe-t-i-ben-chenglong-340hp-t-i-tr-ng-12-5-t-n <![CDATA[Xe tải ben chenglong 260Hp, tải trọng 13 tấn]]> http://sangiaodichoto.vn/chenglong/xe_t_i/id-5016--xe-t-i-ben-chenglong-260hp-t-i-tr-ng-13-t-n <![CDATA[Xe tải ben chenglong 180Hp, tải trọng 8,5 tấn]]> http://sangiaodichoto.vn/chenglong/xe_t_i/id-5015--xe-t-i-ben-chenglong-180hp-t-i-tr-ng-8-5-t-n <![CDATA[Xe tải ben chenglong 310Hp, tải trọng 17,5 tấn]]> http://sangiaodichoto.vn/chenglong/xe_t_i/id-5013--xe-t-i-ben-chenglong-310hp-t-i-tr-ng-17-5-t-n <![CDATA[Xe bồn trộn bê tông Chenglong 12 khối]]> http://sangiaodichoto.vn/chenglong/truck/id-5012--xe-b-n-tr-n-b-t-ng-chenglong-12-kh-i <![CDATA[Xe bồn trộn bê tông Chenglong 10 khối]]> http://sangiaodichoto.vn/chenglong/xe_t_i/id-5011--xe-b-n-tr-n-b-t-ng-chenglong-10-kh-i <![CDATA[Xe bồn trộn bê tông Chenglong 7 khối]]> http://sangiaodichoto.vn/chenglong/xe_t_i/id-5010--xe-b-n-tr-n-b-t-ng-chenglong-7-kh-i <![CDATA[Xe tải thùng chenglong 240Hp, tải trọng 15 tấn]]> http://sangiaodichoto.vn/chenglong/xe_t_i/id-5009--xe-t-i-thung-chenglong-240hp-t-i-tr-ng-15-t-n <![CDATA[Xe tải thùng chenglong 310Hp, tải trọng 17,9 tấn]]> http://sangiaodichoto.vn/chenglong/xe_t_i/id-5008--xe-t-i-thung-chenglong-310hp-t-i-tr-ng-17-9-t-n <![CDATA[Xe tải thùng chenglong 340Hp, tải trọng 22,5 tấn]]> http://sangiaodichoto.vn/chenglong/truck/id-5007--xe-t-i-thung-chenglong-340hp-t-i-tr-ng-22-5-t-n